Welkom op de website van Stichting Dow Pensioenfonds

Stichting Dow Pensioenfonds regelt de pensioenen voor de medewerkers van Dow Benelux B.V., Dow AgroSiences B.V., Dow Europe Holding B.V., Business Process Service Center Terneuzen B.V. en Dow Dutch Holding B.V., welke in dienst getreden zijn voor 1 januari 2014. Dow Pensioenfonds is een onafhankelijke stichting, die los staat van de werkgever. De stichting heeft een eigen bestuur, dat zelfstandig de koers bepaalt.

Per 1-1-2014 is het fonds gesloten voor nieuwe deelnemers.
 


 

Actueel
 

De dekkingsgraad per 30 September 2014 is 110.6%

UPO’s worden voor 1 juli 2014 ontvangen in Nederland

Uw Uniform Pensioenoverzicht ligt weer op de deurmat. Het bevat belangrijke informatie over uw pensioen. Deze link brengt u naar de flyer welke uitleg geeft omtrent uw UPO.

Jaarverslag 2013 beschikbaar

Deze link brengt u naar het jaarverslag 2013.

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit : Arnd Thomas, Ed d’Hooghe, Pierre Taalman, Carlo de Smet, Bernhard Schmid, Annelieke Verhelst, Michael Merckx, Ron de Kort, Jan Wolter Molster en Willem Vogt. Meer informatie vindt u door deze link aan te klikken.

Privacy Statement |  Disclaimer |  Copyright © 2014