Nieuws

  • Het pensioenakkoord: wat betekent dat voor u? Op 4 juli 2020 waren minister Koolmees, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Dat moet er uiterlijk begin 2026 zijn. De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden. Wat weten we nu al?

    [Dow Pensioenfonds]  [Gepensioneerde]  [Oud-medewerker

  • Hoe staan er we er financieel voor? Ofwel: is ons fonds gezond? Dat ziet u aan onze dekkingsgraad. Die geeft aan of we genoeg geld in kas hebben om alle pensioenen, nu én later, te betalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies 1 euro in kas voor elke euro pensioen die we moeten betalen.

    [Dow Pensioenfonds]  [Gepensioneerde]  [Oud-medewerker