Nieuws

24
mrt

Coronavirus zorgt voor dalende beurskoersen en zet dekkingsgraden onder druk

De gevolgen van de coronavirus zijn overal te merken, niet in de laatste plaats op de financiele markten door dalende beurskoersen en dalende rentes.

De beurskoersen, gemeten naar de MSCI global index, zijn vanaf 1 januari dit jaar gedaald met zo’n 25% op een sterk beweeglijke markt, gemeten naar de volatiliteitsindex VIX, die ongeveer zo hoog staat als tijdens de financiele crisis eind 2008.

Hoe staat het Dow Pensioenfonds ervoor en wat doet het bestuur?

Het is ten eerste van groot belang ons te realiseren dat het fonds belegt voor de lange termijn. Na enig verloop van tijd is de beurs in staat uit een dal te komen, dat is eerder ook gebleken.

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur en de Beleggingscommissie zeer frequent overleg over de situatie met de organisatie die voor ons de beleggingen beheert: Portfolio Investments van Dow Europe GmbH. Daaruit blijkt dat het Derisking beleid grote waarde heeft in de huidige situatie. Immers, alleen dit jaar al, is het belegde kapitaal in aandelen met 2,5% afgenomen (stand per eind februari) door verkopen. Het vrijgekomen kapitaal is vervolgens geïnvesteerd in obligaties. Die obligaties zijn door de dalende rente in waarde toegenomen.

En, niet onbelangrijk, het percentage renteafdekking is toegenomen, waardoor het renterisico verminderd werd. Dit bevestigt het Derisking beleid en er is des te meer reden dit volgens plan door te zetten. Van enige vorm van paniek (een slechte raadgever) is bij ons dan ook geen sprake.

Krijgt onze Dekkingsgraad dan geen knauw?

Dat is helaas niet te vermijden in de huidige situatie. Echter ondanks de beurscrash van de afgelopen dagen blijven wij op dit moment boven de minimale vereiste dekkingsgraad en deze wordt nauwlettend gemonitord.

Jullie kunnen ervan op aan dat we de situatie nauwlettend in het oog houden; en continue overleggen over de impact van de gevolgen.