Nieuws

18
dec

Dekkingsgraad eind november 116,5%

De actuele dekkingsgraad is in november gestegen van 111,4% naar 116,5%. De stijging van de beleggingen in november en de stijging van de rente in november zorgen voor een stijging van de dekkingsgraad. Daarnaast zorgt de aanpassing van de overlevingsgrondslagen (naar Prognosetafel AG2020 en de fondsspecifieke ervaringssterfte 2020) ervoor dat de dekkingsgraad stijgt met circa 2,3%. De beleidsdekkingsgraad is in november gestegen van 112,0% naar 112,1%. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het bepalen van de beleidsdekkingsgraad de actuele dekkingsgraad van november 2019 vervalt ten koste van de hogere actuele dekkingsgraad van november 2020.