Nieuws

26
nov

Dekkingsgraad eind oktober 116,8%

Dekkingsgraad eind oktober 116,8%

De maanddekkingsgraad per 31 oktober 2018 is 116,8%. Dit is een daling van 2,4 procentpunt ten opzichte van eind september. De rente is weer licht gedaald in oktober. De pensioenverplichtingen stegen door de deze daling met 9 miljoen Euro. Door diezelfde rentedaling steeg ook de waarde van de duration hedge met 4 miljoen Euro.

De beurzen daalden flink. Desondanks viel het verlies op de aandelenportefeuille mee, slecht 2,5%. De obligatieportefeuille haalde een positief rendement en ook de overige beleggingen draagden een positief steentje bij aan het resultaat. Het rendement afgelopen maand was -1,32%

De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2018 is 118,1%, op gelijke hoogte met vorige maand.

Dekkingsgraad eind september 119,2%

De maanddekkingsgraad per 30 september 2018 is 119,2%. Dit is een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van eind augustus. De rente is licht gestegen in september. De pensioenverplichtingen daalden door de rentestijging met 14 miljoen Euro. Door diezelfde rentestijging daalde de waarde van de duration hedge met 7 miljoen Euro.

Het pensioenfonds heeft in september een negatief rendement gehaald van 0,53%. De aandelenportefeuille en de overige beleggingen hadden een positief rendement, maar de obligatieportefeuille haalde het rendement naar beneden.

De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2018 is 118,1%.

Dekkingsgraad eind augustus 118,8%

De maanddekkingsgraad per 31 augustus 2018 is 118,8%. Dit is 0,7 procentpunt lager dan eind juli. In augustus is de rente iets gedaald. De pensioenverplichtingen stegen door deze rentedaling met 14 miljoen Euro. Tegelijkertijd steeg de waarde van de duration hedge met 7 miljoen Euro.

Het rendement in augustus was positief. Negatieve uitschieter was de obligatieportefeuille, welke een licht negatief resultaat neerzette. Het positieve rendement van de aandelenportefeuille en de overige beleggingen zorgden voor een fondsrendement in augustus van 0,36%.

De beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2018 is 117,9%.

Dekkingsgraad eind juli 119,5%

De maanddekkingsgraad per 31 juli 2018 is 119,5%. Dit is 1,9 procentpunt hoger dan eind juni. In juli is de rente iets gestegen. Hierdoor zijn de pensioenverplichting met 18 miljoen Euro in waarde gedaald. Door deze rentestijging daalde ook de waarde van de duration hedge, met 9 miljoen Euro.

In juli was het rendement van alle beleggingscategorieën positief. Het totale rendement was 0,49%. De aandelenportefeuille steeg met 2,31% in waarde. De obligaties deden het minder goed, deze daalden met 0,21%. De overige beleggingen behaalden een resultaat van 1,19%.

De beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2018 is 117,7%.