Nieuws

Dekkingsgraad eind oktober: 122,4%

De actuele dekkingsgraad is in oktober gedaald van 122,9% naar 122,4%.

De technische voorzieningen in oktober zijn gestegen als gevolg van een daling van de rente en de rente heeft daarmee een verlagend effect op de dekkingsgraad. De stijging van de waarde van de beleggingen in oktober zorgt daarentegen voor een stijging van de dekkingsgraad. Per saldo is de dekkingsgraad gedaald.

De beleidsdekkingsgraad is in oktober gestegen van 119,8% naar 120,7%. Deze toename wordt veroorzaakt doordat bij het bepalen van de beleidsdekkingsgraad de actuele dekkingsgraad van oktober 2020 (111,4%) vervalt ten gunste van de hogere actuele dekkingsgraad van oktober 2021 (122,4%).

Lees meer over de actuele dekkingsgraad en onze financiële positie.