Nieuws

Dow Pensioenfonds verhoogt de pensioenen niet

Misschien heeft u het meegekregen op het nieuws: door soepeler eisen kunnen komend jaar misschien de pensioenen eerder verhoogd worden. Dit gaat echter niet op voor de pensioenen van Dow Pensioenfonds. Hoe zit dat?

Normaal gesproken mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad minimaal 12 maanden hoger is dan 110%. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel gaat die regel veranderen. De invoering van het nieuwe pensioenstelsel werd echter met een jaar uitgesteld. Verhoging van de pensioenen zou daardoor ook nog een jaar moeten wachten, terwijl de dekkingsgraden van veel fondsen in het afgelopen jaar flink zijn toegenomen. Daarom is het kabinet akkoord gegaan met soepeler eisen voor de pensioenfondsen: in 2022 mogen pensioenfondsen al indexeren (verhogen) bij een beleidsdekkingsgraad van 105%. De verwachting is dat slechts een beperkt aantal pensioenfondsen gebruik zal maken van de lagere indexatiegrens. 

Deze nieuwe regel is niet van toepassing op de pensioenen van ons fonds: die worden niet verhoogd. Zolang u bij Dow werkt wordt uw opgebouwde pensioen wel jaarlijks verhoogd met 2% (limited backservice).

Lees hier meer over verhoging van de pensioenen bij Dow Pensioenfonds.