Partnerpensioen uitruilen

Partnerpensioen is een levenslange pensioenuitkering die uw partner ontvangt indien u eerder dan uw partner komt te overlijden. Wanneer u met pensioen gaat, heeft u de keuze om ofwel een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen, ofwel het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk om te zetten in ouderdomspensioen. De totale waarde van de pensioenen blijft gelijk.

Er zijn vier mogelijkheden tot uitruil:

  1.  Een partnerpensioen met een gelijke hoogte als het ouderdomspensioen.
  2.  Een partnerpensioen ter hoogte van 70% van het ouderdomspensioen.
  3.  Een partnerpensioen ter hoogte van 50% van het ouderdomspensioen.
  4.  Het partnerpensioen volledig uitruilen ten gunste van het ouderdomspensioen.

Uw partner moet akkoord gaan met een eventuele ruil van pensioenen. Als u geen partner heeft ten tijde van uw pensionering, wordt het partnerpensioen volledig uitgeruild ten gunste van het ouderdomspensioen.

Het uitruilen van partnerpensioen is alleen mogelijk als u na 2002 uit dienst bent gegaan.