Waardeoverdacht

Toen u uit dienst trad bij Dow, stopte de pensioenopbouw via Dow. De opgebouwde pensioenaanspraken en het eventuele opgebouwde saldo in de Beschikbare premieregeling blijft uiteraard van u. U kunt ervoor kiezen uw pensioenaanspraken bij Dow over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dat wordt waardeoverdracht genoemd. Waardeoverdracht kan voor u interessant zijn. Bijvoorbeeld indien het opgebouwde pensioen bij uw nieuwe werkgever jaarlijks wordt verhoogd.

Wat moet u doen?

U moet na uw indiensttreding een verzoek indienen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u waardeoverdracht aanvraagt bij uw nieuwe pensioenuitvoerder, neemt deze partij contact op met Stichting Dow Pensioenfonds voor het regelen van de waardeoverdracht. U ontvangt na een paar maanden een offerte voor deze waardeoverdracht van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pas na uw akkoord op deze offerte wordt de waardeoverdracht daadwerkelijk in gang gezet.