Ouderdomspensioen

Tijdens uw loopbaan bij Dow heeft u een pensioen opgebouwd dat u levenslang ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Dit wordt ook wel ouderdomspensioen genoemd. U ontvangt later een ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd over uw basissalaris. En mogelijk ook een ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd over uw Performance Award en over uw ploegentoeslag. We lichten ze alle drie hieronder kort toe.

Tijdens uw loopbaan bij Dow heeft u pensioen opgebouwd over uw basisjaarsalaris. Vanaf 2015 telt ook de ploegentoeslag mee in het basisjaarsalaris. Dit ouderdomspensioen is uitgedrukt in een jaarlijkse bruto uitkering. Afhankelijk van de leeftijd waarop u bij Dow uit dienst bent getreden, gaat dit pensioen in op 60-, 65- of 67-jarige leeftijd. U kunt op uw uniform pensioenoverzicht zien wat de reglementaire pensioenleeftijd van uw pensioen(en) is. 

Werkte u bij Dow in de ploegendienst? Dan heeft u (tot 2015) in een extra pensioenregeling ‘ploegentoeslagpensioen’ opgebouwd. Ook dit is een levenslang ouderdomspensioen dat wordt uitgekeerd vanaf 60-, 65- of 67-jarige leeftijd. U kunt op uw uniform pensioenoverzicht zien wat de reglementaire pensioenleeftijd van uw pensioen(en) is. 

Vanaf 2006 is er ook een ouderdomspensioen dat wordt opgebouwd over de jaarlijkse Perfomance Award of bonus uit het Sales Incentive Program (hierna: bonus). Bij de introductie in 2006 hebben alle medewerkers de vrije keuze gehad voor deelname aan deze regeling. Deze regeling is op 1 januari 2018 overgedragen naar United Pensions. Als u pensioen heeft opgebouwd in deze regeling, dan kunt u voor een overzicht van dit gedeelte van uw pensioen inloggen op www.mijnunitedpensions.nl. De andere gedeelten van uw pensioen zijn wel bij Stichting Dow Pensioenfonds gebleven.