Partnerpensioen

Partnerpensioen biedt financiële zekerheid voor uw partner door middel van een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin u overlijdt en wordt uitbetaald tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.

Als u overlijdt, ontvangt uw partner een uitkering gebaseerd op het pensioen dat u zou krijgen zodra u met pensioen zou gaan. Op uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de exacte bedragen staan die uw partner ontvangt als u overlijdt. Dit partnerpensioen ontvangt uw partner voor de rest van zijn of haar leven.

  • Uw echtgenoot/echtgenote
  • Uw geregistreerde partner
  • De partner waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet dan wel zijn vastgelegd in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst die bij het pensioenfonds bekend is.

Als u woonachtig bent in het buitenland is een notariële akte noodzakelijk voor het recht op nabestaandenpensioen. Uw partner met wie u na uw pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont, heeft geen recht op nabestaandenpensioen.