U gaat trouwen of samenwonen

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen nadat u uit dienst bent gegaan en voordat uw pensioen is ingegaan, heeft dat geen gevolgen voor het ouderdomspensioen dat u bij Stichting Dow Pensioenfonds heeft opgebouwd. Uw partner wordt wel de begunstigde van het partnerpensioen. Dit betekent dat uw partner aanspraak kan maken op partnerpensioen als u komt te overlijden. Dit doet u door een kopie van uw huwelijks- of notariele akte te sturen naar pf-dow@azl.eu

Als u in Nederland trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft u niets door te geven aan het pensioenfonds. Trouwt of woont u in het buitenland? Dan moet u het wel doorgeven. Ook als u gaat samenwonen willen wij dit graag weten.