U met pensioen gaat

Vanaf uw AOW ingangsdatum bestaat uw inkomen uit de AOW-uitkering van de overheid en het ouderdomspensioen dat u via Dow en eventuele andere werkgevers heeft opgebouwd. De AOW-uitkering ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een half jaar voor uw AOW-datum ontvangt u een aanvraagformulier voor een AOW-uitkering. Check hier de leeftijd waarop u voor het eerst AOW ontvangt.

Als u niet in Nederland woont, moet u zelf uw AOW-uitkering aanvragen bij de SVB.

Hoe gaat pensioneren in zijn werk? Hoe weet u waar u recht op heeft? En welke keuzes heeft u? Een overzicht van wat u te wachten staat:

  1. Vier tot zes maanden voor uw reglementaire pensioenleeftijd ontvangt u via onze administrateur AZL een zogenoemde Oriënterende pensioenopgave op uw huisadres. Onderdeel van deze brief is het pensioenkeuzeformulier, waarop u aan kunt geven welke flexibele keuzes u wenst toe te passen.
  2. Na het retourneren van uw keuzefomulier zal AZL in de maand voordat u met pensioen gaat een Definitieve pensioen toekenning naar uw huisadres versturen.
  3. Uw pensioen gaat in op de door u doorgeven datum, de uitkering vindt maandelijks plaats rond de 23e.