U overlijdt

Als u komt te overlijden, informeert Stichting Dow Pensioenfonds uw nabestaanden zo spoedig mogelijk over het partnerpensioen en/of wezenpensioen waarop ze (eventueel) recht hebben.

Als u in Nederland woont en komt te overlijden, wordt Stichting Dow Pensioenfonds daarvan automatisch geïnformeerd via de Gemeentelijke Basis Administratie. Als u in het buitenland woont bij uw overlijden, moet het overlijden gemeld worden en een overlijdensakte worden opgestuurd naar het Stichting Dow Pensioenfonds.