Uw relatie wordt beeindigd

Als uw relatie (notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst, huwelijk of geregistreerd partnerschap) eindigt, kan dat grote gevolgen hebben voor uw pensioensituatie. Bij beëindiging van uw relatie heeft de ex-partner namelijk recht op (een gedeelte van) het opgebouwde partnerpensioen, dat wordt uitgekeerd bij uw overlijden. Bij beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft de ex-partner daarnaast recht op een deel van het ouderdomspensioen. Lees hieronder wat er (in de wet) is geregeld bij beëindiging van de relatie.

Let op! Hieronder wordt ervan uitgegaan dat uw ex-partner ten tijde van uw loopbaan bij Dow (al) uw partner was. Als u scheidt van iemand met wie u na uw uitdiensttreding een relatie bent aangegaan, heeft deze normaliter alleen recht op het opgebouwde partnerpensioen. 

Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. U kunt de verdeling aanvragen bij het fonds (zie hierna), of u kunt zelf zorgen voor de onderlinge verdeling.

Aanvragen bij het fonds

Het verdelen van het ouderdomspensioen heet ‘verevening’. Om de verevening te regelen bij het pensioenfonds moet binnen twee jaar na de beëindiging van het huwelijk / geregistreerd partnerschap het daarvoor bestemde formulier bij het pensioenfonds zijn ingeleverd. Het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ is hier verkrijgbaar via Informatie Rijksoverheid, telefoonnummer 1400 (lokaal tarief), www.rijksoverheid.nl of via uw echtscheidingsadvocaat. Het is voldoende als één van de betrokken partners de verevening aanvraagt als het gaat om een standaard verevening. Zijn er afwijkende afspraken gemaakt, dan moeten beide partijen tekenen.

Wat wordt aan wie uitgekeerd?

Nadat de aanvraag voor verevening is verwerkt, ontvangen u en uw ex-partner een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Het verevende ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensionering uitgekeerd aan u en uw ex-partner. Als u komt te overlijden, eindigt het ouderdomspensioen. Ook indien uw ex-partner dan nog in leven is. Uw ex-partner ontvangt vanaf dat moment wel het partnerpensioen (zie verdeling partnerpensioen). Overlijdt uw ex-partner eerder dan u, dan wordt het hele ouderdomspensioen weer aan u uitgekeerd.