Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen naar uw pensioen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat in op uw 67ste. Dat betekent niet dat u tot uw 67ste fulltime moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf uw 60ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw inkomen lager. Dit heeft de volgende oorzaken:

  • u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW van de overheid

Wat moet u doen?

Wilt u in deeltijd met pensioen gaan? Geef dit minimaal 9 maanden voordat u uw pensioen wilt laten ingaan aan ons door. Wij gebruiken deze 9 maanden om uw eerdere pensionering te regelen, zodat uw pensioen tijdig en juist op uw eerdere pensioendatum aan u uitgekeerd wordt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Check met de Pensioenschets of uw pensioen voldoende is om uw toekomstplannen uit te voeren. U kunt ook contact met ons opnemen om een oriënterende berekening te laten maken.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?