Pensioen op maat

Overbruggingspensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Kiest u straks voor een pensioenleeftijd die ligt vóór de ingangsleeftijd van uw AOW? Dan krijgt u te maken met een tijdelijk lager totaal inkomen vanaf uw pensioendatum totdat u uw eerste AOW van de overheid ontvangt. Om dat tijdelijke tekort op te vangen, kunt u bij Dow Pensioenfonds een AOW Overbruggingspensioen regelen.

Hebt u overbruggingspensioen of tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd en gaat u hier geen gebruik van maken? Dan kunt u ervoor kiezen om dat pensioen om te zetten in aanvullend ouderdomspensioen, vanaf uw 65ste.

Als u ervoor kiest om (in deeltijd) eerder met pensioen te gaan, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in tijdelijk ouderdomspensioen.

Wat moet u doen?

Wilt u uw opgebouwde overbruggingspensioen of tijdelijk ouderdomspensioen omzetten in aanvullend ouderdomspensioen? Of wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in tijdelijk ouderdomspensioen? Neem contact met ons op en informeer naar uw mogelijkheden.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Check met de Pensioenschets of uw pensioen voldoende is om uw toekomstplannen uit te voeren. U kunt ook contact met ons opnemen om een oriënterende berekening te laten maken.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?