Kerncijfers

 (in duizenden euro's)   2017  2016  2015 2014 2013
 Beleggingen            
 Belegd vermogen   2.535.444  2.455.756  2.250.453  2.199.656  1.777.068
Rendement (A)   4,80%  9,40%  2,50% 24,00%  3,92%
             
 Pensioenverplichtingen    2.144.262 *  2.226.410  2.063.681  1.983.496 1.651.864
 Regulier pensioen   2.144.262   2.184.401  2.023.792  1.943.143  1.618.359
 DC: Pensioenrekening A   36.567 *  35.137  31.813  30.480 23.266
 DC: Pensioenuitkering B   5.446 *  6.872  8.076  9.873  10.239
             
 Betaalde premies   68.870  62.323 56.710  57.906  71.051
 Reguliere premies**   67.908  61.085  55.678  55.583  70.226
Stortingen DC   962  1.238  1.032  2.323  825
             
 Betaalde pensioenen   61.770 59.767  58.685  57.996  56.726
             
 Aantal deelnemers   5.333  5.386  5.434  5.479  5.523
 Actief   1.541  1.618  1.690  1.761 1.820
 Slapers   1.062  1.072  1.099  1.110  1.159
 Pensioengerechtigden   2.730  2.696  2.645 2.608  2.544
             
 Dekkingsgraad   117,9%  109,9%  108,7% 110,6%  107,2%
Beleidsdekkingsgraad   115,6%  106,9% 108,1% 111,1%***  


* Op 31 december 2017 zijn de beschikbare premiekapitalen overgedragen naar United Pensions. Deze staan niet meer onder de pensioenverplichtingen op de balans van 2017. De genoemde kapitalen zijn de kapitalen die zijn overgedragen.
** Inclusief de bijstortingen van Dow vanwege onderdekking: 2013: 19.718.
***Betreft de beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015.


De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een fonds. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van een fonds en de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De Nederlandsche Bank eist als minimum een beleidsdekkingsgraad van 105%.