Kerncijfers

 (in duizenden euro's) 2017 2016 201520142013
 Beleggingen      
 Belegd vermogen 2.535.444 2.455.756 2.250.453 2.199.656 1.777.068
Rendement (A) 4,80% 9,40% 2,50%24,00% 3,92%
       
 Pensioenverplichtingen  2.144.262 * 2.226.410 2.063.681 1.983.4961.651.864
 Regulier pensioen 2.144.262  2.184.401 2.023.792 1.943.143 1.618.359
 DC: Pensioenrekening A 36.567 * 35.137 31.813 30.48023.266
 DC: Pensioenuitkering B 5.446 * 6.872 8.076 9.873 10.239
       
 Betaalde premies 68.870 62.32356.710 57.906 71.051
 Reguliere premies** 67.908 61.085 55.678 55.583 70.226
Stortingen DC 962 1.238 1.032 2.323 825
       
 Betaalde pensioenen 61.77059.767 58.685 57.996 56.726
       
 Aantal deelnemers 5.333 5.386 5.434 5.479 5.523
 Actief 1.541 1.618 1.690 1.7611.820
 Slapers 1.062 1.072 1.099 1.110 1.159
 Pensioengerechtigden 2.730 2.696 2.6452.608 2.544
       
 Dekkingsgraad 117,9% 109,9% 108,7%110,6% 107,2%
Beleidsdekkingsgraad 115,6% 106,9%108,1%111,1%*** 


*     Op 31 december 2017 zijn de beschikbare premiekapitalen overgedragen naar United Pensions. Deze staan niet meer onder de pensioenverplichtingen op de balans van 2017. De genoemde kapitalen zijn de kapitalen die zijn overgedragen.
**     Inclusief de bijstortingen van Dow vanwege onderdekking: 2013: 19.718.
***    Betreft de beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015.


De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een fonds. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van een fonds en de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. De Nederlandsche Bank eist als minimum een dekkingsgraad van 105%. 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De Nederlandsche Bank eist als minimum een beleidsdekkingsgraad van 105%.