Klachten en geschillen

Als u een klacht heeft over de uitvoering van het pensioenreglement door Stichting Pensioenfonds Dow, dan kunt u dit melden door een brief te sturen aan het bestuur. Het bestuur zal u vervolgens laten weten dat uw klacht is ontvangen en wanneer de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvindt waarin uw klacht wordt besproken. U ontvangt vervolgens binnen een week na de bestuursvergadering een reactie op uw klacht.

Het adres van het bestuur:
Bestuur Stichting Dow Pensioenfonds
Postbus 48
4530 AA Terneuzen


Wat als u het niet eens bent met de reactie van het bestuur?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan is er een landelijke instantie die gespecialiseerd is in klachten die betrekking hebben op pensioenen: Ombudsman Pensioenen. Pas nadat uw klacht is behandeld door de Klachtencommissie van het Pensioenfonds kunt u de Ombudsman benaderen. De Ombudsman kijkt grondig naar ons reglement en zal op basis daarvan beoordelen of de klacht gegrond is. Wanneer u het inhoudelijk niet eens bent met de pensioenregeling, kunt u niet bij hem terecht. Neem in dat geval contact op met de ondernemingsraad van Dow.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen:
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Telefoonnummer: 070-3499620