Klokkenluidersregeling

Alle belanghebbenden bij Stichting Dow Pensioenfonds hebben de mogelijkheid te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen Stichting Dow Pensioenfonds als bij partijen aan wie zaken worden uitbesteed.

Stichting Dow Pensioenfonds vindt het belangrijk dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het pensioenfonds zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden binnen Stichting Dow Pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, van operationele en van financiële aard.

Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze schriftelijk dan wel digitaal te melden aan de compliance officer:

mr. H. Pullen
+31 (0)6 25 044 535
harmen.pullen@trivu.nl
www.trivu.nl

De melding, de correspondentie daarover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de compliance officer ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.