Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Het eigen inkomen van uw partner heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen. 

Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen ging: 

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente
  • een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst hebt en u uw partner bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld. Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. 

Hoeveel pensioen?

Als u nog in dienst bent van Dow als u overlijdt, ontvangt uw partner een uitkering gebaseerd op het pensioen dat u zou krijgen als u tot de pensioendatum in dienst zou zijn gebleven. Als u uit dienst of met pensioen gaat is het partnerpensioen gebaseerd op de tot dan opgebouwde rechten. Het partnerpensioen is standaard 70% van het ouderdomspensioen. Hebt u eerdere partners gehad? Dan wordt het partnerpensioen verdeeld, tenzij dit anders is overeengekomen.

In Mijn Pensioencijfers ziet u hoeveel pensioen er voor uw partner is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
Limited backservice Anw-hiaatpensioen