Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67ste. Dat betekent niet dat u fulltime tot uw 67ste moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf uw 60ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw inkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u bouwt minder pensioen op, omdat u voor een deel eerder stopt met werken
  • u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid

Ook bouwt u mogelijk minder partnerpensioen en wezenpensioen op wanneer u deeltijd gaat werken.

Wat moet u doen?

Wilt u in deeltijd met pensioen gaan? Overleg dit met uw werkgever, omdat uw arbeidscontract hierop moet worden aangepast. Als u afspraken hebt gemaakt over deze aanpassing kunt u het deeltijdpensioen aanvragen bij ons fonds. Doe dit minimaal 9 maanden voordat u uw pensioen wilt laten ingaan. Wij gebruiken deze 9 maanden om uw eerdere pensionering te regelen, zodat uw pensioen tijdig en juist op uw eerdere pensioendatum aan u uitgekeerd wordt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Check met de Pensioenschets of uw pensioen voldoende is om uw toekomstplannen uit te voeren. U kunt ook contact met ons opnemen om een oriënterende berekening te laten maken.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?