Nieuws

Dekkingsgraad eind augustus: 122,8%

De actuele dekkingsgraad is in augustus gestegen van 122,1% naar 122,8%.

De technische verplichtingen in augustus zijn gedaald als gevolg van een stijging van de rente en de rente heeft daarmee een verhogend effect op de dekkingsgraad. De daling van de waarde van de beleggingen in augustus zorgt voor een daling van de dekkingsgraad. Per saldo is de dekkingsgraad gestegen. De beleidsdekkingsgraad is in augustus gestegen van 118,1% naar 118,9%. Deze toename wordt veroorzaakt doordat bij het bepalen van de beleidsdekkingsgraad de actuele dekkingsgraad van augustus 2020 (112,8%) vervalt ten gunste van de hogere actuele dekkingsgraad van augustus 2021 (122,8%).

Lees meer over de actuele dekkingsgraad en onze financiële positie.