Onze organisatie

Wat doet het fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert.

Ons pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij.

Een overzicht:

  UitvoeringAdviesControleToezichtBestuur

Missie

Het pensioenfonds ziet het als zijn kerntaak op betrouwbare, transparante en verantwoordelijke wijze de pensioenregeling overeenkomstig de pensioenovereenkomst uit te voeren. Het pensioenfonds communiceert begrijpelijk, duidelijk en relevant naar zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Visie

Het pensioenfonds heeft de ambitie om een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds te zijn dat zijn financiële verplichtingen en doelstellingen nu en in de toekomst waar kan maken. Het pensioenfonds zal zich continu aanpassen aan het veranderende pensioenlandschap op organisatorisch, financieel en juridisch gebied. Deze factoren in ogenschouw genomen houdt het pensioenfonds daarbij tevens rekening met zijn status als een gesloten pensioenfonds, wat invloed heeft op de risicohouding van het pensioenfonds.