Actuele cijfers

Beleggingen

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt. 

Het belegd vermogen schommelde de afgelopen jaren tussen  2,5 en € 3,1 miljard euro.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten, regio’s en categorieën. Ons fonds belegt het meest in:

  • aandelen
  • vastgoed en
  • obligaties

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar en kan ook negatief zijn. In 2022 bedroeg het rendement -24,6%. Het jaar daarvoor was dit nog -1,5%.