Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van Stichting Dow Pensioenfonds bestaat uit tien leden, die net als u bij Dow werken of daar hebben gewerkt. Vijf mensen vertegenwoordigen de werkgever, zij zijn benoemd door het bestuur. Drie bestuursleden vertegenwoordigen de medewerkers, zij worden voorgedragen door de ondernemingsraden. Twee leden vertegenwoordigen de gepensioneerden. Zij worden voorgedragen door de vereniging van gepensioneerden of worden gekozen door de gepensioneerden.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van zes jaar. Daarna kunnen ze maximaal één keer herbenoemd of herkozen worden. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

Naam Functie Namens
Ed d'Hooghe voorzitter werkgever
Pierre Taalman vice-voorzitter werkgever
Arnd Thomas lid werkgever
Carmen Floristan lid werkgever
Caroline van Eecke lid werkgever
Berto Kroes lid werknemers
Frans Habers lid werknemers
Tonie Raemdonck lid werknemers
Ad de Kok lid gepensioneerden
Otto Berbée lid gepensioneerden

Vragen

Hebt u vragen aan ons bestuur? Neem dan contact met ons op. 

Overzicht

Deze partijen ondersteunen ons bestuur:

Uitvoering Advies Controle Toezicht Bestuur