Kerncijfers

Om snel een beeld te krijgen van ons pensioenfonds, publiceren wij een overzicht van onze kerncijfers. Dat doet ons fonds één keer per jaar in het jaarverslag.

Kerncijfers per 31 december 2022 (bron: jaarverslag 2022)

in duizenden euro's 2022 2021 2020 2019 2018
Beleggingen          
Belegd vermogen 2.294.228 3.131.766 3.137.116 2.886.053 2.505.761
Rendement (A) -24,6% -1,5% 8,80% 15,50% -1,00%
           
Pensioenverplichtingen 1.846.066 2.518.086 2.680.812 2.474.221 2.193.597
           
Betaalde premies 3.298* 115.683 68.783 63.501 64.222
           
Betaalde pensioenen 72.968 70.542 67.993 65.912 64.393
           
Aantal deelnemers 5.044 5.123 5.182 5.237 5.293
Actief 1.142 1.227 1.311 1.391 1.473
Slapers 987 1.010 1.029 1.052 1.047
Pensioengerechtigden 2.915 2.886 2.842 2.794 2.773
           
Dekkingsgraad 124,0% 124,1% 116,7% 116,3% 113,9%
Beleidsdekkinsgraad 125,4% 121,2% 112,1% 115,3% 117,7%

* Het werkgeversgedeelte van de premie 2022 voor de basisregeling is gereduceerd tot 0 vanwege de financiële positie van het fonds per jaareinde 2021.

Verder in het jaarverslag

In het jaarverslag van Stichting Dow Pensioenfonds leest u verder alles over de gang van zaken met betrekking tot ons fonds in het afgelopen jaar. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt het bestuur verslag uit van de financiële positie van ons pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds vindt u op de documentenpagina.