Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Beleggingscommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

2. Communicatiecommissie

Ons fonds wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering.

3. Trainingscommissie

De trainingscommissie organiseert trainingen en workshops voor bestuursleden van het pensioenfonds, het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en geselecteerde leden van het pensioenbureau. Doel hiervan is het afdekken van alle kennis- en competentiecomponenten. 

De trainingscommissie faciliteert de collectieve en individuele beoordeling van het bestuur en de bestuursleden.

4. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Naam Namens
Frank van der Meer (voorzitter) werkgever
Kitty Dusarduijn  werkgever
Bart Makkink werknemers
Marc Orbie werknemers
Herbert Jonkman pensioengerechtigden
Willem Vogt pensioengerechtigden
Maril van Waes pensioengerechtigden
Elly Warmenhoven pensioengerechtigden

5. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen.

Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van WTW.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen ons bestuur:

Uitvoering Advies Controle Toezicht Bestuur