Over ons

Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u de klacht of het geschil bij ons indienen. Neem daarvoor contact met ons op. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging
  • U krijgt een schriftelijke reactie binnen acht weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u bezwaar indienen bij de Geschillencommissie. Stuur uw bezwaar binnen 4 weken dagen na ontvangst van de reactie op uw klacht naar:

Bestuur Stichting Dow Pensioenfonds
Postbus 48
4530 AA Terneuzen

Het bestuur laat u weten dat uw klacht is ontvangen en wanneer de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvindt waarin uw klacht wordt besproken. Binnen een week na de bestuursvergadering ontvangt u een reactie op uw klacht.

4. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer het bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560     
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 34 99 620

Meer informatie

U vindt de klachten- en geschillenregeling op de documentenpagina.