Over ons

Beleggingsbeleid

Stichting Dow Pensioenfonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doen het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt  zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsplan.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studie, externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf, maar laat dat over aan externe vermogensbeheerders. Zij weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daardoor kosten besparen. Ons fonds heeft een overeenkomst met Portfolio Investments (Horgen, Zwitserland). Portfolio Investments sluit namens ons fonds contracten af. Het bestuur keurt deze contracten vooraf goed. 

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Het pensioenfonds heeft gekozen voor een ‘opt-out’ met betrekking tot de negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren, maar impliciet wordt middels de uitbesteding aan vermogensbeheerders van vermogensbeheerders wel verwacht dat zij hier wel rekening mee houden. Het pensioenfonds heeft bij het opstellen van het beloningsbeleid tevens rekening gehouden met de duurzaamheidsrisico’s, waarbij uitgangspunt is dat het beloningsbeleid bestuursleden nimmer aanzet tot het nemen van ongewenste (duurzaamheids)risico’s.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.