Nieuws

Stap vooruit in omgaan met ontevredenheid

Alle Nederlandse pensioenfondsen hebben een klachtenregeling. Ons fonds dus ook. Toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) deed eerder dit jaar onderzoek naar de klachtenbehandeling bij pensioenfondsen. Conclusie van de AFM: dat moet beter!

Een uiting van ontevredenheid is een klacht

Een van de eerste stappen hierin is dat elke uiting van ontevredenheid als klacht wordt gezien. Dit gaat betekenen dat we meer klachten noteren dan voorheen. Vanaf 2023 is dit het geval en vanaf 2024 komt dit ook terug in het jaarverslag van ons fonds. De Pensioenfederatie heeft een gedragslijn opgesteld. Deze gebruiken wij als richtlijn en het helpt ons om uw uiting van ontevredenheid goed op te pakken. De Pensioenfederatie behartigt de belangen van bijna alle pensioenfondsen in Nederland.

Bent u ontevreden of tevreden?

Bent u ontevreden over ons? Laat het ons dan weten. We gaan ermee aan de slag. Natuurlijk horen we het ook graag als u wel tevreden bent!