Nieuws

Dekkingsgraad eind oktober: 121,2%

De actuele dekkingsgraad is in oktober gedaald van 122,9% naar 121,2%.

De actuele dekkingsgraad is in oktober gedaald van 122,9% naar 121,2%. De technische voorzieningen zijn afgenomen als gevolg van een stijging van de rente in oktober. De rente heeft daarmee een verhogend effect op de dekkingsgraad. Het gerealiseerde rendement op beleggingen in oktober zorgt voor een daling van de dekkingsgraad. Per saldo is de dekkingsgraad gedaald.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is in oktober gedaald van 123,6% naar 123,1%. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het bepalen van de beleidsdekkingsgraad de actuele dekkingsgraad van oktober 2022 (127,4%) vervalt ten koste van de lagere actuele dekkingsgraad van oktober 2023 (121,2%).

Lees meer over de actuele dekkingsgraad en onze financiële positie.