Nieuws

Dekkingsgraad eind december: 118,3%

De actuele dekkingsgraad is in december gedaald van 119,8% naar 118,3%.

De actuele dekkingsgraad is in december gedaald van 119,8% naar 118,3%. De technische voorzieningen zijn toegenomen als gevolg van een daling van de rente in december. De rente heeft daarmee een verlagend effect op de dekkingsgraad. Het gerealiseerde rendement op beleggingen in december zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad. Per saldo is de dekkingsgraad gedaald. 

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in december gedaald van 122,8% naar 122,3%. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het bepalen van de beleidsdekkingsgraad de actuele dekkingsgraad van december 2022 (124,0%) vervalt ten koste van de lagere actuele dekkingsgraad van december 2023 (118,3%).

Lees meer over de actuele dekkingsgraad en onze financiële positie.