Nieuws

Dekkingsgraad eind september: 122,9%

De actuele dekkingsgraad is in september gestegen van 122,8% naar 122,9%.

De technische voorzieningen zijn in september gedaald als gevolg van een stijging van de rente. De rente heeft daarmee een verhogend effect op de dekkingsgraad gehad. De daling van de waarde van de beleggingen in september zorgt daarentegen voor een daling van de dekkingsgraad. Per saldo is de dekkingsgraad met 0,1%-punt gestegen. De beleidsdekkingsgraad is in september gestegen van 118,9% naar 119,8%. Deze toename wordt veroorzaakt doordat bij het bepalen van de beleidsdekkingsgraad de lagere actuele dekkingsgraad van september 2020 (112,1%) vervalt ten gunste van de hogere actuele dekkingsgraad van september 2021 (122,9%).

Lees meer over de actuele dekkingsgraad en onze financiële positie.