Nieuws

Dekkingsgraad eind april: 125,3%

De actuele dekkingsgraad steeg in april van 124,2% naar 125,3%

 

De actuele dekkingsgraad is in april gestegen van 124,2% naar 125,3%. De technische voorzieningen zijn afgenomen als gevolg van een stijging van de rente in april. Dit betekent: we hebben als fonds minder geld in kas nodig om onder andere de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. De rente heeft daarmee een verhogend effect op de dekkingsgraad.

Het rendement op beleggingen in april zorgt voor een daling van de dekkingsgraad. Per saldo is de dekkingsgraad toegenomen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in april gedaald van 125,7% naar 125,6%. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het bepalen van de beleidsdekkingsgraad de actuele dekkingsgraad van april 2022 (126,4%) vervalt ten koste van de lagere actuele dekkingsgraad van april 2023 (125,3%). 

Lees meer over de actuele dekkingsgraad en onze financiële positie.