Nieuws

Dekkingsgraad eind januari: 123,7%

De actuele dekkingsgraad is in januari gedaald van 124,0% naar 123,7%.

De rente die we krijgen op ons vermogen is gedaald. Hierdoor zijn de technische voorzieningen gestegen. Dit betekent: we hebben als fonds meer geld in kas nodig om onder andere de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. De rente heeft daarmee een verlagend effect op de dekkingsgraad.

De stijging van de waarde van de beleggingen in januari is goed voor de dekkingsgraad. Echter was de stijging van het geld dat we in kas moeten hebben sterker waardoor de dekkingsgraad toch gedaald is.  

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in januari gestegen van 125,4% naar 125,6%. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het bepalen van de beleidsdekkingsgraad de actuele dekkingsgraad van januari 2022 (121,7%) vervalt ten gunste van de hogere actuele dekkingsgraad van januari 2023 (123,7%).

Lees meer over de actuele dekkingsgraad en onze financiële positie.