Het vernieuwde pensioenstelsel

Een nieuw pensioenstelsel in Nederland

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Werkgevers moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben voor hun werknemers.

Algemene informatie over het hoe en waarom van dit nieuwe pensioenstelsel leest en ziet u op de website www.pensioenduidelijkheid.nl.

Bijzonder pensioenfonds

Pensioenfonds Dow is een bijzonder pensioenfonds omdat er geen nieuwe deelnemers meer bijkomen. Bovendien is de werkgever Dow een bijstortingsverplichting aangegaan, d.w.z. dat in geval van onderdekking Dow extra premie zal bijstorten (en in verleden gedaan heeft). Daarom bestaat de kans dat ons fonds niet overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel. In de Wet toekomst pensioenen mogen werkgevers en werknemers niet meer bijstorten in de pensioenregeling voor nieuwe opbouw. Als SDPF niet overstapt naar de WTP, verandert er niets aan uw opgebouwde pensioen bij ons fonds noch aan de toezeggingen van Dow naar het fonds.

Wat verandert er wel en niet?

Niet alles verandert. Hieronder ziet u wat er wel en niet verandert. Dit geldt voor iedereen die in Nederland pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of al pensioen krijgt.

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Er komt een nieuwe oude dag. Daarin worden ook de pensioenen opgenomen die al zijn opgebouwd. De werkgever en de bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken partijen zijn in gesprek over nieuwe regels die gaan gelden voor:

  • het hele pensioen van werknemers;
  • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers;
  • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Wat verandert er niet?

  • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
  • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
  • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
  • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
  • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
  • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
  • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

U leest meer in de veelgestelde vragen.

Hoe gaat het verder?

De sociale partners (ondernemingsraden en werkgever) besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van Dow. U hoort van ons als de sociale partners een besluit hebben genomen over de pensioenregeling. Op onze website houden we u bij de nieuwsberichten op de hoogte over de ontwikkelingen.

In de tijdlijn hieronder staat wat er al is gebeurd, waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.