Nieuws

Pensioen met de EX-factor

Er komt een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dat voor u?  In deze PensioenUpdate praten we met Anton van Beek, die vanuit de werkgeverskant betrokken is bij pensioen.

English version

De stem van 4.000 medewerkers

Dow is met zijn 4.000 medewerkers in Nederland een grote werkgever. Anton vertelt: “We vinden het belangrijk om de stem van Dow te laten horen als het gaat over thema’s als duurzaamheid en recycling van afvalstromen. Ook pensioen is een thema dat hoog op de agenda staat. We laten onze stem horen in Den Haag. Zo dragen we eraan bij dat pensioen in Nederland goed georganiseerd wordt. Uiteindelijk bepaalt de politiek samen met de overheid hoe het pensioenstelsel er precies uit gaat zien.”

Samen plannen maken

Ondertussen start ook het traject binnen Dow om straks een eerlijke, nieuwe pensioenregeling in te voeren voor alle medewerkers. “Samen is het sleutelwoord”, gaat Anton verder. “Vertegenwoordigers van de drie ondernemingsraden vormen een commissie samen met de werkgever. Naast het sociaal partner overleg is ook het pensioenfonds betrokken en waar nodig laten we ons adviseren door externe deskundigen.” Pensioen is een heel belangrijk deel van de beloning van de medewerkers van Dow. “We zien meer dan vroeger dat mensen bij de keuze voor een werkgever ook de pensioenregeling betrekken. Dat komt doordat er de laatste jaren veel aandacht voor is in de media. Dat was twintig jaar geleden wel anders.”

Dow zorgt goed voor u

“Goed werkgeverschap is belangrijk. We willen dat u op een fijne manier met pensioen gaat en blijft. Tevreden mensen vertellen een positief verhaal aan de buitenwereld. Ons pensioen moet marktconform zijn, eerlijk voor iedereen en binnen de kaders van wet- en regelgeving. We gaan een lang traject in en daarin nemen we u graag mee. Zodra er meer duidelijkheid is of nieuws, laten we van ons horen.”

Stel die vraag!

Anton stelt tot slot: “U hoeft zich geen zorgen te maken. Wat ik u wel wil meegeven: Stél die vragen aan uw leader, HR of de ondernemingsraad. Ook bij het pensioenfonds kunt u terecht. U hoeft niet alles te lezen en te begrijpen. We doen dit samen. Ook hier zoeken we naar de EX-factor!”