Het bestuur

Het bestuur van Stichting Dow Pensioenfonds bestaat uit tien leden. Vijf leden vertegenwoordigen de werkgever, zij worden benoemd door het bestuur. De andere vijf leden zijn vertegenwoordigers van de medewerkers (3) en gepensioneerden (2). De werknemersleden worden voorgedragen door de ondernemingsraden. De gepensioneerden komen in het bestuur op voordracht van de vereniging van gepensioneerden of door middel van een verkiezing onder de gepensioneerden zelf.

Huidige samenstelling van het bestuur Stichting Dow Pensioenfonds:

Namens de werkgever  

Ed d'Hooghe (voorzitter)
Pierre Taalman (vice-voorzitter)
Arnd Thomas
Caroline van Eecke
Ahmed Gokcen

Namens de werknemers

Berto Kroes
Michael Merckx
Tonie Raemdonck

Namens de gepensioneerden

Ad de Kok
Jan Wolter Molster

De zittingsperiode van een bestuurslid is zes jaar. Bestuursleden kunnen daarna maximaal één keer herbenoemd of herkozen worden.