Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan vormt een oordeel over het handelen van het bestuur. Dit oordeel is jaarlijks terug te vinden in het jaarverslag. Het voornaamste beoordelingspunt is een evenwichtige belangenbehartiging tussen werkgever, werknemer en pensioengerechtigde.

Het bestuur van het Pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid, de besluiten en het besluitvormingsproces, realisaties, risico’s en de kosten van het fonds.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, evenredig verdeeld over werkgever, werknemer en pensioengerechtigde. De pensioengerechtigden en de werknemersleden zijn na verkiezingen benoemd.

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

  • Els van de Velde (voorzitter), namens de werkgever
  • Danielle Melis-Elferink (secretaris), namens de werkgever
  • Maril van Waes, namens de pensioengerechtigden
  • Stan Bosman, namens de pensioengerechtigden
  • Marc Obrie, namens de werknemers
  • Tom Burm, namens de werknemers