Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67ste. Dat betekent niet dat u tot 67 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf uw 60ste. Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd (in deeltijd) met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd (voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat).

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. u ontvangt mogelijk nog geen AOW van de overheid
  2. u bouwt mogelijk minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
  3. u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder ingaat

U bouwt mogelijk ook minder partnerpensioen en wezenpensioen op wanneer u eerder stopt met werken.

Wat moet u doen?

Ga met uw werkgever in gesprek over de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Maak afspraken met uw werkgever over uw dienstverband. Als u eerder wilt stoppen met werken, houd dan rekening met de eventuele opzegtermijn van uw contract. Daarna kunt u dit aan ons doorgeven. Doe dit minimaal 9 maanden voordat u uw pensioen wilt laten ingaan. Wij gebruiken deze 9 maanden om uw eerdere pensionering te regelen, zodat uw pensioen tijdig en juist op uw eerdere pensioendatum aan u uitgekeerd wordt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en en kijk hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Check met de Pensioenschets of uw pensioen voldoende is om uw toekomstplannen uit te voeren. U kunt ook contact met ons opnemen om een oriënterende berekening te laten maken.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?