Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Stichting Dow Pensioenfonds verhoogt de pensioenen niet. Dit betekent dat uw pensioen niet meestijgt met de prijzen. Maar zolang u bij Dow werkt wordt uw opgebouwde pensioen wel jaarlijks verhoogd met een in het pensioenreglement bepaald percentage (limited backservice).

Zolang er geen formele afspraken zijn vastgelegd tussen de werkgever en de bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken partijen, wordt de limited backservice van 2% voortgezet.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat ons fonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. In dat geval stort Dow extra premie bij het pensioenfonds. Andersom geldt ook dat als er een overschot is de premie kan worden verminderd.