Soorten pensioen

Limited backservice

Sinds 2015 kent ons fonds op 1 januari van ieder jaar de limited backservice toe. Die geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen dat u hebt opgebouwd in de basispensioenregeling tót 1 januari 2015. Zolang u deelneemt aan deze pensioenregeling, verhogen wij uw opgebouwde pensioen jaarlijks met 2%. Dat geldt voor zowel de middelloonregeling als de eindloonregeling.

Zolang er geen formele afspraken zijn vastgelegd tussen de werkgever en de bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken partijen, zal de limited backservice van 2% worden gecontinueerd.

Hoeveel pensioen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
Limited backservice Anw-hiaatpensioen