Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt en daardoor niet meer (volledig) kunt werken, hebben wij ook pensioen voor u geregeld.

Inkomen voor nu

Wij bieden u een aanvulling op uw WIA-uitkering van de overheid. Dat noemen we ook wel arbeidsongeschiktheidspensioenEen uitkering voor een werknemer die arbeidsongeschikt is.. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit twee delen, het ‘aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen’ en het ‘excedent arbeidsongeschiktheidspensioen’. U hebt mogelijk recht op deze aanvulling(en) als het UWV heeft vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Als u niet meer in staat bent om bij Dow te werken, komt u mogelijk in aanmerking voor een WGA-hiaatpensioen of WIA-excedentpensioen, naast een WIA-uitkering van het UWV. De hoogte hiervan wordt bepaald wanneer u arbeidsongeschikt uit dienst gaat.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt als uw WIA-uitkering stopt of als u met pensioen gaat.

Pensioen voor later

Als u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, blijft u bij ons pensioen opbouwen over het inkomen dat u had voordat u volledig arbeidsongeschikt werd. U krijgt dan premievrijstelling. Dat betekent dat het pensioenfonds de premie voor uw pensioen betaalt.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u gedeeltelijke premievrijstelling. Dat betekent dat het pensioenfonds een deel van de premie voor uw pensioen betaalt. Hoeveel premie wij voor u betalen, is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Hoeveel pensioen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
Limited backservice Anw-hiaatpensioen