Verandert uw situatie?

Minder werken en verlof

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Geboorteverlof

Krijgen u en uw partner een kindje? Dan kunt u vijf weken geboorteverlof opnemen. Uw pensioenopbouw tijdens dit verlof loopt gewoon door alsof u uw volledige uren per week werkt. Hiervoor hoeft u niets te doen.

4. Onbetaald verlof en ouderschapsverlof

U neemt onbetaald verlof of ouderschapsverlof op. U krijgt meer vrije tijd, maar u blijft in dienst bij uw werkgever. Dit heeft gevolgen voor uw pensioen. De opbouw van uw pensioen wordt:

  • tijdelijk minder als u in deeltijd werkt of
  • opgeschort voor de periode dat u tijdelijk stopt met werken. Het pensioen dat u tot dat moment hebt opgebouwd, blijft bij ons pensioenfonds staan. Zodra u weer gaat werken, bouwt u weer pensioen op. Wanneer u gebruik maakt van de verlofspaarregeling van Dow voor de financiering van het onbetaalde verlof, dan wordt de pensioenopbouw nog voor maximaal 6 maanden voortgezet.

Tijdens de eerste 18 maanden van het onbetaald verlof zijn uw partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd op risicobasis. Overlijdt u in die periode? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen en uw kinderen wezenpensioen.

Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

Wat kunt u verder doen?

Neemt u langer dan 6 maanden onbetaald verlof op gefinancierd met een spaarregeling of maakt u geen gebruik van een spaarregeling tijdens het verlof, dan kunt u ervoor kiezen de pensioenopbouw zelf voort te zetten. U betaalt dan zelf de pensioenpremie voor zowel werkgever als werknemer. Bespreek dit met uw werkgever

5. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw:

  • ouderdomspensioen
  • partnerpensioen
  • wezenpensioen
  • arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U het online bekijken in Mijn Pensioencijfers.