Verandert uw situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. Pleegkinderen moet u bij ons aanmelden en het pensioenfonds moet hen aanvaarden. Uw kinderen hebben tot hun 27ste recht op wezenpensioen als ze:

  • naar school gaan
  • studiefinanciering krijgen
  • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkeringUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Wezenpensioen per kind is 20% van het partnerpensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot uw pensioendatum in dienst was gebleven bij Dow. Er is wezenpensioen geregeld voor maximaal vijf kinderen.

Wat precies bij ons is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw (geregistreerde) kinderen en stiefkinderen niet aan te melden bij ons. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente.

Pleegkinderen moet u wel bij het pensioenfonds aanmelden. Stuur ons een brief hierover. Het pensioenfonds moet de pleegkinderen aanvaarden.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

Als u de zorg voor kinderen krijgt, gaat u mogelijk minder werken (bijvoorbeeld ouderschapsverlof). Dat heeft invloed op uw pensioen. Als u minder werkt, bouwt u minder pensioen op.