Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor overbruggingspensioen

De AOW van de overheid start vaak op een ander moment dan het ouderdomspensioen dat u van ons ontvangt. Gaat u eerder met pensioen? Dan ontvangt u mogelijk nog geen AOW. Alleen als u ervoor kiest om eerder met pensioen te gaan, dan kunt u het pensioen van ons tijdelijk verhogen tot het moment waarop u ook AOW ontvangt. Zo voorkomt u dat u tijdelijk minder inkomen hebt.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, wordt een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in een AOW-overbruggingspensioen. Dit wordt uitgekeerd vanaf de eerdere pensioeningangsdatum tot de ingangsdatum van uw AOW. Dit betekent dat u minder ouderdomspensioen van ons ontvangt als uw AOW is ingegaan.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u uw pensioen wilt verhogen tot u AOW van de overheid ingaat. Doe dit minimaal 2 maanden voordat u eerder met pensioen wil gaan.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdomspensioen u hebt opgebouwd bij ons. Verder is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?