Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Een partnerpensioen wordt uitgekeerd aan de achterblijvende partner als u eerder komt te overlijden. Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen voor uzelf gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. Hiervoor geldt wel een maximum. Deze keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt extra partnerpensioen als u komt te overlijden.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef uiterlijk 2 maanden voordat u met pensioen gaat, uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Check met de Pensioenschets of uw pensioen voldoende is om uw toekomstplannen uit te voeren. U kunt ook contact met ons opnemen om een oriënterende berekening te laten maken.

Wat kunt u verder kiezen?