Wat is er geregeld?

Middelloonregeling

Voor wie?

De middelloonregeling geldt voor iedereen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2015 in dienst was bij Dow en toen pensioen opbouwde in de Pensioenregeling 2014 van Stichting Dow Pensioenfonds.

Wanneer?

Uw pensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt.

Soorten pensioen

In de middelloonregeling is voor u geregeld: 

Hoe bouwt u pensioen op? 

 

  • in de middelloonregeling bouwde u pensioen op over uw jaarsalaris tot € 128.810 (2023)
  • uw jaarsalaris boven € 128.810 (2023) is er een aanvullende spaarregeling: de netto toekomstregeling

Behoudt uw pensioen zijn waarde? 

De prijzen stijgen met de jaren. Stichting Dow Pensioenfonds verhoogt de pensioenen niet. Dit betekent dat uw pensioen niet meestijgt met de prijzen. Toen u nog bij Dow werkte werd uw opgebouwde pensioen wel jaarlijks verhoogd met een in het pensioenreglement bepaald percentage (limited backservice). Zodra u uit dienst bent of met pensioen gaat, wordt uw pensioen niet meer verhoogd.

Pensioen op maat 

U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt kiezen uit:

Volledige regeling 

Wilt u precies weten wat uw regeling inhoudt? Lees dan het volledige pensioenreglement.