Soorten pensioen

Wezenpensioen

Bij ons fonds bouwde u tijdens uw dienstverband een uitkering op voor uw kinderen als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot hun 21ste verjaardag. In sommige gevallen kan uw kind tot 27-jarige leeftijd wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als uw kind naar school gaat of studeert én in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000. Als uw kind voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is, heeft het ook recht op wezenpensioen.

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Als meer dan 5 kinderen recht hebben op wezenpensioen, dan verdelen we het totale bedrag aan wezenpensioen voor 5 kinderen over alle kinderen. Overlijdt uw partner ook? Dan verdubbelen we het wezenpensioen.

Ook pleeg-, stief- en adoptiekinderen die u wettelijk hebt erkend en die u opvoedt en onderhoudt, komen in aanmerking voor wezenpensioen.

Hoeveel pensioen?

In Mijn Pensioencijfers ziet u hoeveel pensioen er is geregeld voor uw kinderen.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Anw-hiaatpensioen